Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps

Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps har siden 1955 drevet Røde Kors virksomhet i Arna og Åsane, og inngår som en del av den totale redningstjenesten i landet.

Alle hjelpekorpsene i Norge er underlagt Norges Røde Kors Hjelpekorps som pr. i dag teller mer enn 17.000 frivillige medlemmer fra 17 år og oppover

. Hele 335 steder i landet finnes det hjelpekorps i alarmberedskap . I Norge er det politiet som i øverste ledd koordinerer redningstjenesten i landet. Vår oppgave er å bistå politi og andre etater innenfor redningstjenesten for eksempel ved katastrofer eller større ulykker.

Hjelpekorpsene driver også med andre samfunnsnyttige aktiviteter som blant annet:

  • ettersøkning etter savnede
  • fjellredningstjeneste (vinter og sommerberedskap)
  • sjøredningstjeneste
  • ambulansetjeneste
  • sanitetstjeneste
  • redning i krevende lende
  • førstehjelp undervisning / opplæring / forebygging og annen folkeopplysning

Vi teller i dag ca. 25 aktive medlemmer, som alle legger ned ett stort antall timer på noe som de synes er givende, men vi er veldig interessert i flere. Vi vil i løpet av høsten arrangere ett grunnkurs i førstehjelp, så hvis du tar kontakt med oss, vil vi komme med tilbakemelding angående tid og sted når det nærmer seg. Dette er ett kurs som alle bør ha, medlem eller ikke. Hvis du er interessert i å bli medlem, eller bare lurer på noe angående det vi driver med, så ta kontakt.