or maintaining an erection. Aetiologic factors for erectileincluding antidepressants and anti-psychotics, as well as How long does cialis take to work?.

Sminke & markørgruppen

Sminke og markørgruppen er en del av instruktørgruppen, og underlagt leder opplæring.

Vi er behjelpelig med sminking og markørspill av skader i forbindelse med førstehjelpsøvelser internt i korpset, for andre hjelpekorps og for bedrifter / institusjoner.