Vi trenger deg!

Som medlem i Røde Kors viser du at du bryr deg og tar ansvar for de som trenger det mest
Medmennesklighet er grunnlaget for den hjelpen Røde Kors yter overalt, uten hensyn til politiske, etniske, religiøse eller sosiale forhold.

Vi trenger frivillige til å drive aktivitetene våre

Vil du vite hva du kan være med på i ditt lokalmiljø? Ta kontakt med Røde Kors-foreningen der du bor.

 Bli medlem