Leksehjelp 

Arna og Åsane Røde Kors tilbyr leksehjelp for elever i de videregående skolene i Arna og Åsane og for 10.-klassinger fra ungdomsskolene.

Leksehjelpen holder til i Åsane videregående skole / Kulturhuset hver tirsdag kl. 13-15:30. Inngang gjennom Åsane bibliotek (2. etg.).

Det er leksehjelp hver tirsdag unntatt 27. februar (vinterferie) og 26 mars (påskeferie).

Leksehjelpen er et åpent, gratis tilbud der voksne frivillige kan hjelpe deg med skolearbeidet. Du kan også bare sitte og jobbe med skolearbeid alene eller sammen med medelever.

Vi serverer også litt mat.

Vil du vite mer om leksehjelpen så følg linken under. 

 Leksehjelpen