RØFF

Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) er Røde Kors sin satsning for ungdommer mellom 13 og 17 år.  Her lærer du masse om å ferdes i naturen både sommer og vinter

Definiton of Erectile Dysfunction (ED) viagra vs cialis • Post successful.

. Og førstehjelp!

Dette er en aktivitet som går paralellt med Røde Kors Ungdom og det er fullt mulig å være med på begge deler.

I Røde Kors RØFF jobber vi for at deltakerne skal:

  • Ha god kompetanse innen friluftsliv og førstehjelp
  • Kan leve og trives i naturen.
  • Være i god fysisk form, slik at du holder ut når det trengs.
  • Forstår enheten i Røde Kors og være motivert for å ta vare på og hjelpe andre.
  • Ha kunnskap om Røde Kors som beredskapsorganisasjon og Røde Kors sin plass i den norske redningstjenesten.


Dette vil vi få til ved å gi ungdommene gode naturopplevelser og nyttig kunnskap om trygg ferdsel i naturen. Som deltaker vil du også lære mer om organisasjonen Røde Kors og få mulighet til å utvikle evnene dine når det gjelder samspill, omsorg, ansvar og ledelse.

For spørsmål om medlemskap eller andre ting kontakt Vilde Hamre 476 09 266.

https://www.rodekors.no/tilbudene/roff-rode-kors-friluftsliv-og-forstehjelp/