Røde Kors Huset


Pris ved utleie til medlemmer av Arna og Åsane Røde Kors :
-*- kr. 500,- pr. dag

Pris ved utleie til støttemedlemmer av Arna og Åsane Røde Kors :
-*- kr. 850,- pr. dag

Pris ved utleie dersom du ikke er medlem av Arna og Åsane Røde Kors :
-*- kr. 1500,- pr. dag

For avtale om leie av huset ta kontakt med Husleder Lars Emil Mossefinn 480 43 578.