Beredskapsvakt

Røde Kors Beredskapsvakt er et lavterskeltilbud der du forplikter deg til å sette av en kveld i året til beredskapsopplæring. Etterpå står du på en varslingsliste og blir kontaktet når vi trenger deg.

Beredskapsvaktene er en ekstra ressurs for det offentlige beredskapsapparatet og er med på å styrke beredskapen i lokalsamfunnet. Gjennom det lokalt forankrede konseptet kan innbyggerne selv bistå under alvorlige situasjoner. 

Som beredskapsvakt kan du kan hjelpe dine medmennesker med enkle og viktige oppgaver som

 • enkel, men viktig førstehjelp (bistå helsevesenet)
 • informasjon i evakuerte områder
 • trafikkavvikling
 • transportoppdrag

Du vil få en årlig opplæring i blant annet førstehjelp, beredskapsarbeid og psykososial støtte

Inhiberingen av PDE5 i dessa vävnader genom sildenafil kan ligga till grund för den förbättrade blodplätts antiaggregerande aktivitet av kväveoxid observerades in vitro, en inhibering av blodplättstrombbildning in vivo och perifer arteriell-venös dilatation in vivo.sildenafil var utan effekt på gastrointestinal framdrivande aktivitet eller magsyrasekretion. viagra without prescription.

Tabellen visade att experimentgrupp C (Exp C. viagra 100mg Presentationen och skiktning av behandlingar kan därför variera från individ till individ, kultur till kultur, religiös övertalning för att religiös övertygelse och från en ekonomisk nivå till en annan..

Den resulterande effekten är akut toxicitet leder till förbättrad hepato-cell- aktivitet och ökning av globulin och albumin komponenter hos proteinet. viagra kvinna Cellular degeneration har rapporterats resultera i celldöd, som är av två typer, nämligen apoptotiska och nekrotisk celldöd..

Dessutom kan individuella preferenser rikta en patient att överväga lokal terapi före eller som ett alternativ till en oral läkemedelsterapi. viagra online Allmänna farmakodynamiska studier har utförts på mus, råtta och katt..

Förutom human corpus cavernosum glatt muskulatur, är PDE5 också i lägre koncentrationer i andra vävnader inklusive blodplättar, vaskulära och visceral glatt muskulatur, och skelettmuskulatur. where to buy viagra i membranpermeabiliteten och cellvolym homeostas den faktiska mekanism genom vilken Sildenafilcitrat inducerad cellulär degenerering observerats i detta experiment behöver utredas ytterligare nekrosen observeras beror sannolikt på den höga koncentrationen av Sildenafil citrate på levern och njurarna;..

Förekomsten av måttlig till komplett erektil dysfunktion hos malaysiska män i åldern 40 och däröver är 16%.Effekten utvärdering baserades på intent to treat (ITT) populationen. cialis 20mg.

. Du kan dermed delta i innsats som har et høyere faglig nivå enn man kan forvente fra publikum generelt.Medlemmer av Røde Kors Beredskapsvakt vil også være uniformert, ledet og koordinert, ha interne sambandssystemer og gode varslingsrutiner.

For å være beredskapsvakt må du:

 • Være 18 år eller eldre
 • Støtte opp om Røde Kors sitt formål og de prinsipper Røde Kors driver etter
 • Delta på opplæring og kompetansebygging minimum en kveld per år
 • Følge de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for Røde Kors Beredskapsvakt
 • Betale medlemskontingent i Røde Kors, for tiden kr 300,- pr år.*
  Ungdom under 25 år betaler kun kr 150,- pr år.
 • Ellers er det ingen kostnader eller krav, og innsatsen er frivillig.

*Denne dekker bl. a. deler av opplæringsaktivitetene du deltar på, deler av uniformering, merking og utstyr du får utlevert, deler av driften av  Røde Kors Beredskapsvakt der du bor og deler av den informasjonen du vil motta fra Røde Kors gjennom året.