Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.