Siste nytt

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte for Arna og Åsane Røde Kors Ungdom

Dato: 05/09/2013

Klokkeslett: 18:00

Sted: Liavegen 1

 Saksliste:

1) Godkjenning av innkalling og saksliste

2) Valg av ordstyrer

3) Valg av to representanter for å underskrive protokoll.

4) Valg av ny nestleder for Arna og Åsane Røde Kors Ungdom.

 

 

Mvh.

Martin André Blomli Frøyseth

Leder - Arna og Åsane Røde Kors Ungdom