Leksehjelp 

Arna og Åsane Røde Kors har i lenger tid hatt tilbud om leksehjelp for de videregående skolene i Arna og Åsane. Leksehjelpen vil finne sted i våre lokaler i Liavegen 1 hver tirsdag fra klokken 15.00-18.00.

Oppmøte av elever har vært variabelt noe som har ført til at vi fra høsten 2014 utvider tilbudet som et prøveprosjekt til og å gjelde elever på ungdomstrinnene 8.-10. klasse.

Om du går på videregående skole i andre bydeler enn Arna og Åsane men bor i nærheten av våre lokaler og ønsker å benytte deg av leksehjelpen, er du selvfølgelig også hjertelig velkommen.

Oppstart nå etter ferien blir 23. september (pga streik, få leksehjelpere osv). Foreløpig tilbakemelding er at det er flere elever fra ungdomstrinnet som ønsker å benytte seg av tilbudet, noe som gjør at vi er på søken etter flere flinke leksehjelpere slik at vi kan tilby en god faglig og sosial arene til de ungdommene som møter.

Så, om du ønsker å benytte deg av leksehjelpen som elev er det bare å stille på Røde Kors Huset vårt fra tirsdag 23.9 fra klokken 15.00 hvor det og serveres et lite måltid mat. Det er og mulig å bruke lokalet vårt som en studiebase hvor en eller flere elever jobber med et felles prosjekt eller lignende.

Om du kunne tenke deg å hjelpe oss som leksehjelper send en sms til Vilde som er vår leksehjelpkoordinator på 47 60 92 66 så tar hun kontakt for en liten prat. Om du ønsker å kontakte oss på mail finner du denne på hjemmesiden.

VI SER FREM TIL EN HØST MED HØY AKTIVITET FOR LEKSEHJELPEN I ARNA OG ÅSANE RØDE KORS.

Vil du vite mer om leksehjelpen så følg linken under. 

 Leksehjelpen