Norge har to hovedredningssentraler, med hvert sitt ansvarsområde. Sentralene har det overordnede koordineringsansvaret for all sjø-, luft og landredningstjeneste. Sjø- og luftredningstjeneste ledes og koordineres alltid direkte fra en av hovedredningssentralene.