Nasjonalt kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) skal være med på å sikre kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor akuttmedisinen.